Loading...
Tężnie Polska Logo

Mamy wiedzę, wyobraźnię i wieloletnie doświadczenie

Co to jest tężnia solankowa?

Tężnia solankowa to instalacja służąca do odparowania solanki. Jest to jeden z etapów uzyskania soli spożywczej z rozpuszczonej w wodzie soli kamiennej. Ubocznym efektem pracy tężni jest nasycenie powietrza wokół związkami i mikroelementami zawartymi w solance.

Tężnie mają kilkusetletnią tradycję. Największą tężnią w Europie jest tężnia w Ciechocinku, zrealizowana w XIX w. z inicjatywy Stanisława Staszica.

Już parędziesiąt lat temu zauważono korzystny wpływ mikroklimatu wokół tężni na zdrowie człowieka. Współcześnie tężnia solankowa to instalacja służąca już tylko celom uzdrowiskowym.

Jak zbudowana jest tężnia solankowa?

Tężnia jest budowlą o konstrukcji z drewna iglastego wypełnionej odpowiednio ułożonymi i zagęszczonymi gałęziami z krzewów lub drzew. Praktyka wykazała, że najlepiej sprawdzającym się drewnem jest modrzew a wypełnieniem krzaki tarniny, które najdłużej zachowują trwałości i elastyczność. W konstrukcji tężni wykorzystuje się również elementy z dębu i sosny niepoddane procesowi żywicowania.

Tężnia postawiona jest na fundamencie w formie szczelnej niecki, co zabezpiecza glebę przed wyciekiem solanki. Niecka, która najczęściej ma formę żelbetowego zbiornika, umożliwia również zebranie i ponowne tłoczenie solanki na górę tężni. Częścią tężni jest zaplecze techniczne, w którym zlokalizowane są pompy i sterowanie, umożliwiające jej optymalne działanie.

Obiekt tężni musi posiadać podłączenie do instalacji wodnej, energetycznej i kanalizacji (której warunki określają lokalne możliwości przejęcia ścieków). Sama solanka najczęściej dostarczana jest z miejsc jej eksploatacji rurociągami lub przywożona cysternami.

Jak działa tężnia solankowa?

Wodny roztwór soli kamiennej zwanej solanką o zagęszczeniu min 8-9% NaCl jest pompowany na górę tężni i stamtąd systemem rynien i zaworów rozprowadzony na górną powierzchnię tarniny. Spływające w dół strugi solanki rozbijając się wielokrotnie na krzakach tarniny oddają część wody w drodze parowania, zwiększając tym samym zawartość soli w wodzie. Wydajność tego procesu zależy od temperatury powietrza, siły i kierunku wiatru. Parująca woda unosi część stałych elementów solanki i tworzy, ten tak pożądany dziś, aerozol.
Ściany tężni są nachylone o pewien kąt, co ma na celu zwiększenie skuteczności procesu zagęszczania solanki, gdyż spadające na kolejne gałęzie krople cieczy odchylają swój bieg od pionu i gdyby nie trafiały na niżej położone gałęzie, spadałyby bezpośrednio na dół nie parując. Nachylenia ścian to efekt historycznie wypracowanych najbardziej optymalnych form obiektu ze względu na pozyskiwanie soli, jednak nie zabezpiecza całkowicie przed drobnymi kroplami, które spadają poza zarysem ścian i których ponowny spływ do zbiornika umożliwia odpowiednio szeroka dolna niecka tężni.

Generalna zasada jest taka, że im tężnia wyższa, tym skuteczniej zagęszcza solankę i wytwarza więcej aerozolu solankowego.

W celu stworzenia lepszych warunków na koncentrację aerozolu solankowego, współczesne tężnie, zasadniczo niższe niż historyczne, przyjmują różne formy architektoniczne i urbanistyczne.

Tężnia solankowa w Budżecie Obywatelskim

Współcześnie tężnie solankowe są świadomym elementem kreowania środowiska, w którym żyjemy. Odzwierciedlają ten fakt liczne projekty budowy tężni w ramach Budżetów Obywatelskich, jak na przykład w Katowicach, Rybniku, Pabianicach itd. Są to tężnie o budżecie około 300 tys. złotych.

Portfolio

Wybierz realizację, aby zobaczyć jej szczegoły

Usługi

Tężnie Polska Logo

O nas

Jesteśmy zespołem ludzi, który potrafi zaprojektować, uzgodnić oraz zrealizować każdą tężnię solankową w dowolnej formie i w dowolnym miejscu.